imagen-linia-isba-caib-2017

Línia de finançament ISBA CAIB 2017, dirigida a micro, petites i mitjanes empreses, que:

  • Financen projectes d’inversió a les pimes, sempre que es facin en centres productius ubicats a les Illes Balears.
  • Financen operacions de liquiditat de pimes, la activitat principal de les quals es realitza a centres productius ubicats a les Illes Balears.

S’obre una línia de finançament de 40 milions d’euros, dels que inicialment i sense caràcter limitador, es preveu destinar 26 milions al finançament d’inversions i 14 milions a liquiditat i refinançament. La línia de finançament es per a operacions formalitzades entre l’1 de desembre de 2016 i el 30 de novembre de 2017.

D’acord amb el reglament 800/2008 de la Comissió Europea, per a que una empresa sigui considerada PIME ha de complir els següents requisits:

  • Tenir menys de 250 treballadors.
  • Volum de facturació inferior a 50 milions d’euros.
  • Xifra de balanç inferior a 43 milions d’euros.

La línia contempla bonificacions tant al tipus d’interès (fins a un 2%, durant els primers 7 anys de l’operació financera) com al cost de l’aval (fins al 100% durant els primers 4 anys de l’operació financera). La quantia màxima sobre la qual es calcula la bonificació es de 375.000 d’euros, amb un màxim dels 7 primers anys de l’operació financera.

Les operacions financeres es poden formalitzar tant en condicions del conveni d’ISBA amb les entitats financeres, com mitjançant la línia ICO Garantia SGR 2017.

Condicions publicades al BOIB Núm. 160 – 22 / Diciembre / 2016

Documentació