PASSOS A SEGUIR

recu9rso-12x-100
recurs0o-22x-100
recurso-42x

REQUISITS 

1. Ser una petita i mitjana empresa (no tenir més de 250 treballadors, volum de facturació inferior a 50 milions d’euros i xifra de balanç inferior a 43 milions d’euros).

2. Tenir el seu domicili social o establiment en el territori de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

3. No operar en el sector de promoció immobiliària (CNAE 4110).

4. No estar en situació de dissolució ni en concurs de creditors.

5. Estar al corrent de pagaments amb Seguretat Social i l’Agència Tributària.

FORMULARIS 

LOGO-DOCU

Documentació Auntònoms

LOGO-DOCU

Documentació PIMES

LOGO-DOCU

Documentació Emprenedors

LOGO-DOCU

Documentació de Comunitat de Bens

ANNEXOS 

LOGO-DOCU

Sol.licitud Aval persona física

LOGO-DOCU

Sol.licitud Aval persona jurídica

LOGO-DOCU

Detall Endeutament

LOGO-DOCU

Declaració de Bens