ET CONCEDIM UN AVAL

+ Informació

Si vols posar en marxa un projecte empresarial i cerques finançament, només has d’emplenar la sol·licitud d’aval que millor s’adapti al seu projecte.

Des d’ISBA t’ajudem a finançar la posada en marxa del teu projecte emprenedor. A més, facilitem i ampliem el finançament d’autònoms
i mitjanes empreses amb l’objectiu de contribuir a la creació de noves empreses i nous llocs de treball.

Per sol·licitar un aval d’ISBA, s’ha de presentar la documentació del projecte, per poder valorar-lo i analitzar-lo. L’anàlisi inclou un estudi de viabilitat del projecte.

AVANTATGES DE L’AVAL

+ Informació

 • Assessorament financer per a l’empresa o projecte.
 • Allargament dels terminis de finançament.
 • Producte negociat: estalvi de temps i costos.
 • Ampliem la seva capacitat d’endeutament.
 • Millorem el seu finançament.
 • Aconseguim major finançament per préstecs hipotecaris.
 • AJD dels préstecs hipotecaris subvencionats pel Govern.
 • Amb l’ajuda del Govern Balear aconseguim un préstec ISBA – CAIB amb el millor preu del mercat.
 • Productes ISBA

+ Informació

 • Necessitat de menys recursos propis.
 • Absència de tot tipus de provisions: específica, genèrica, anticíclica.
 • Garantia de devolució en cas d’impagament, eliminant tot tipus de risc per l’entitat de crèdit.
 • Accions de recuperació del deute i litigis realitzats per ISBA.
 • Tramitem l’operació: els nostres delegats comercials estàn encarregats de recopilar tota la documentació necessària per l’estudi de l’aval.
 • Anàlisi econòmic, rigorós i detallat de les operacions.
 • Fidelització de clients donant alternatives en cas de falta de garanties.
 • Possibilitat d’obtenir nous clients amb l’aval d’emprenedors.

PASSOS A SEGUIR PER SOL·LICITAR L'AVAL

+ Informació

Tens una bona idea per muntar la teva pròpia empresa però no saps per on començar?

Des d’ISBA facilitem l’accés al finançament necessari per posar en marxa l’empresa.

PASSOS A SEGUIR PER SOLICITAR L’AVAL

1. Definir el model de negoci

La primera passa és saber exactament què és el que vols oferir al mercat, és a dir, quina serà la teva activitat principal, com definiràs i diferenciaràs els teus productes o serveis enfront a la competència o quins seran els teus clients.

2. Pla d’empresa

Per tenir una visió més objectiva del teu negoci i poder determinar la seva viabilitat, és fonamental elaborar un pla d’empresa. El pla d’empresa ha d’incloure com a mínim la següent informació: descripció detallada del projecte, experiència i formació de l’emprenedor, pla d’inversió/finançament, pla de recursos humans, competència existent en el sector, i una previsió d’ingressos i despeses a tres anys vista. Enllaç a SEERF

3. Presentació del projecte

Has de demanar cita a ISBA i presentar tota la documentació necessària per que el nostre equip pugui valorar i analitzar l’operació.

4. Estudi de l’operació

A ISBA el pla d’empresa és analitzat amb detall, juntament amb tota la documentació presentada. Una vegada analitzat, es presenta davant la comissió executiva d’ISBA, per prendre la decisió final sobre l’operació.

5. Aprovació de l’operació

Una vegada aprovada l’operació per part de la comissió executiva d’ISBA, es comunica amb l’entitat bancària i es formalitza l’operació de l’aval mitjançant una firma davant notari.

6. Condicions econòmiques

 1. Cost de l’aval: 1,25 % anual (bonificación CAIB del 100%).

 2. Despeses d’estudi: fins al 0,75%.

 3. Retención del capital: 4 % (a retornar en cancel·lar el préstec).

 4. Tipus d’interès: Euribor + ( 2,5 % – 4,5 %).

 5. Despeses d’obertura: fins al 0,75%.

 6. Cancel·lació: exempta. 

+ Informació

Necessites liquiditat o finançament? Des d’ISBA t’ajudam a posar en marxa el teu projecte o negoci facilitant l’accés al finançament.

PASSOS A SEGUIR PER SOLICITAR L’AVAL

1. Documentació

La primera passa a seguir és accedir i emplenar la documentació necessària per poder adherirse a les prestacions d’ISBA.

2. Presentació de la documentació

Has de demanar cita a ISBA i presentar tota la documentació necessària per que el nostre equip pugui valorar i analitzar l’operació.

3. Estudi de l’operació

ISBA analitzarà amb detall tota la documentació presentada. Una vegada analitzat, es presenta davant la comissió executiva d’ISBA, per prendre la decisió final sobre l’operació.

4. Aprovació de l’operació

Una vegada aprovada l’operació per part de la comissió executiva d’ISBA, es comunica amb l’entitat bancària i es formalitza l’operació de l’aval mitjançant una firma davant notari.

esquemamaloori

SUPORT A EMPRENEDORS

+ Informació

La Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques, a través de l’IDI, ha creat un programa denominat SEEERF, Suport a Emprenedors i Empreses a la Recerca de Finançament.

El SEERF va dirigit a emprenedors i/o empreses de les Illes Balears que cerquen finançament en projectes empresarials que tinguin qualcuna de les següents característiques o necessitats:

 • Projectes vinculats als sectors i mercats tradicionals de les Illes Balears.
 • Projectes vinculats a la innovació, no vinculats als sectors tradicionals.

El contingut del programa se fonamenta en tres pilars bàsics:

1. Estandardització dels plans d’empresa i plans de viabilitat per emprenedors i empreses, i pel sistema financer.

2. Productes destinats a donar suport als emprenedors i les empreses en l’elaboració i maduració dels plans d’empresa i plans de viabilitat
per accedir al finançament.

3. Productes financers destinats a donar suport als emprenedors i les empreses per finançar el seu projecte empresarial.

Enllaç a SEERF – Plans d’empresa