+ Informació

ISBA és una entitat financera sense ànim de lucre que té la missió de contribuir al desenvolupament de l’economia de les Illes Balears mitjançant la concessió d’avals que permetin a emprenedors, autònoms i pimes l’accés al finançament amb les millors condicions del mercat.

ISBA té com a principal objectiu facilitar i millorar l’accés al finançament de les petites i mitjanes empreses, dels autònoms i dels emprenedors amb les millors condicions del mercat.

La seu central d’ISBA està a Palma de Mallorca i conta amb delegacions a Menorca i a Eivissa i Formentera.

ISBA conta amb delegats comercials que ofereixen assessoria i serveis a possibles clients de l’entitat.

Consell d’Administració

PRESIDENT 

D. EDUARDO SORIANO TORRES

CIMENTS DE BALEARS S.A.

VICEPRESIDENTS

D. JOAN OLIVER BARCELÓ

CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ. INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE MALLORCA

Dª. CARMEN PLANAS PALOU

CONFEDERACIÓ D’ASOCIACIONS EMPRESARIALES DE BALEARS (CAEB)

D. ALFONSO ROJO SERRANO

FEDERACIÓ DE LA PETITA I MITJANA EMPRESA D’EIVISSA I FORMENTERA (PIMEEF)

D. FRANCISCO TUTZÓ BENNÁSAR

D. JOAN VERDERA FERRER

PETROFOR S.L.

CONSELLER DELEGAT COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS 

D. JOSÉ LUIS GIL MARTÍN

VOCALS

D.  MANUEL PORRAS ROMERO

D. LUIS SINTES PASCUAL

D. JOSÉ MARÍA CARDONA RIBAS

Dª. ALICIA REINA ESCANDELL

HERMANAS REINA ESCANDELL S.L.

D. JUAN ALLÉS CORTÉS

D. JOAN ROIG SANS

COLONYA CAIXA D’ESTALVIS DE POLLENÇA

D. RAFAEL FERRAGUT DIAGO

BANCA MARCH, S.A.

D. ANDRÉS MIGUEL GELABERT SEGUÍ

MEDIACIÓN Y DIAGNOSTICOS S.A.

D. JUAN GILI NIELL

D. DOMINGO LLOMPART REMOLA

MLL BEST HOTELS MANAGEMENT S.L.U.

SECRETARI NO CONSELLER

D. JOSÉ FERRER ALCOVER

Comissió Executiva

PRESIDENT 

D. EDUARDO SORIANO TORRES

CIMENTS DE BALEARS, S.A.

VICEPRESIDENTS

D. JOAN OLIVER BARCELÓ

CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE MALLORCA

Dª. CARMEN PLANAS PALOU

CONFEDERACIÓ D’ASOCIACIONS EMPRESARIALES DE BALEARS (CAEB)

D. ALFONSO ROJO SERRANO

FEDERACIÓ DE LA PETITA I MITJANA EMPRESA D’EIVISSA I FORMENTERA (PIMEEF)

D. FRANCISCO TUTZÓ BENNASAR

D. JOAN VERDERA FERRER

PETROFOR S.L.

CONSELLER DELEGAT COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS 

D. JOSÉ LUIS GIL MARTÍN

VOCALS

D. JUAN GILI NIELL

D. DOMINGO LLOMPART REMOLA

MLL BEST HOTELS MANAGEMENT S.L.U.

SECRETARI NO CONSELLER

D. JOSÉ FERRER ALCOVER

Comissió d'Auditoría

PRESIDENT

D. LUIS SINTES PASCUAL

VOCALS

D. JOAN ROIG SANS

COLONYA CAIXA D´ESTALVIS DE POLLENÇA

Dª. ALICIA REINA ESCANDELL

HERMANAS REINA ESCANDELL S.L.

Equip Tècnic

DIRECTOR GENERAL

JESÚS FERNÁNDEZ SÁNCHEZ

DIRECTOR D’ÀREA JURÍDICA

ANTONIO GUTIÉRREZ GUEVARA

DIRECTORA DE CONTROL INTERN Y C. N.

JUANA ARBÓS BERENGUER

DIRECTOR COMERCIAL

JAIME GARCÍA DE LA ROSA HOMAR

DIRECTOR D’ADMINISTRACIÓ

MANUEL LÓPEZ ARAUJO

DIRECTORA DE RISCS

VITTORIA MUNAR FOPPOLI

DELEGACIONS

menorca

DELEGATS COMERCIALS

SEU CENTRAL

Noemí Pellicer 

npellicer@isbasgr.es 

971 461 250

PALMA CENTRE

Rosa Riutort 

rriutort@isbasgr.es 

682 621 658

SUD

Susana Monterrubio

smonterrubio@isbasgr.es

608 818 001

NORD

Miriam Busquets

mbusquets@isbasgr.es

678 481 036

PONENT

Javier Busquets

jbusquets@isbasgr.es

650 655 578

LLEVANT

Carlos Morell

cmorell@isbasgr.es

678 481 045

EIVISSA I FORMENTERA

Neus Roig

nroig@isbasgr.es

687 540 818

MENORCA

Águeda Juanico

ajuanico@isbasgr.es

627 589 441