cabecera-collage-autonomos

Els treballadors autònoms constitueixen un element clau per a l’economia de les nostres illes, ja que molts dels socis d’ISBA són treballadors per compte propi. Així, des d’ISBA oferim als autònoms la possibilitat d’avalar operacions financeres mitjançant els convenis que la societat té signats amb les entitats de crèdit.

I si fa més de tres anys que ets autònom, ISBA et facilita els tràmits mitjançant l’autònom express amb tan sols 72 hores.

Beneficiaris: Autònoms.

Condicions econòmiques:

  1. Cost de l’aval: 1,25% anual.
  2. Despeses d’estudi: 0,75%.
  3. Retenció de capital: 4% a tornar amb la cancel·lació del préstec.

A continuació, descarrega la documentació de les diferents entitats:

caixabank
bankier
m
sabadell
popular
bbva
cajamar
santander