PASSOS A SEGUIR

REQUISITS 

1. Ser una petita i mitjana empresa (no tenir més de 250 treballadors, volum de facturació inferior a 50 milions d’euros i xifra de balanç inferior a 43 milions d’euros).

2. Tenir el seu domicili social o establiment en el territori de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

3. No operar en el sector de promoció immobiliària (CNAE 4110).

4. No estar en situació de dissolució ni en concurs de creditors.

5. Estar al corrent de pagaments amb Seguretat Social i l’Agència Tributària.

FORMULARIS 

Documentació Auntònoms

Documentació PIMES

Documentació Emprenedors

Documentació de Comunitat de Bens

ANNEXOS 

Sol.licitud Aval persona física

Sol.licitud Aval persona jurídica

Detall Endeutament

Declaració de Bens