Tens una bona idea per muntar la teva pròpia empresa però no saps per on començar?

Des d’ISBA facilitem l’accés al finançament necessari per posar en marxa l’empresa.

PASSOS A SEGUIR PER SOLICITAR L’AVAL

1. Definir el model de negoci

La primera passa és saber exactament què és el que vols oferir al mercat, és a dir, quina serà la teva activitat principal, com definiràs i diferenciaràs els teus productes o serveis enfront a la competència o quins seran els teus clients. Enllaç a SEERF – Plans d’empresa

2. Pla d’empresa

Per tenir una visió més objectiva del teu negoci i poder determinar la seva viabilitat, és fonamental elaborar un pla d’empresa. El pla d’empresa ha d’incloure com a mínim la següent informació: descripció detallada del projecte, experiència i formació de l’emprenedor, pla d’inversió/finançament, pla de recursos humans, competència existent en el sector, i una previsió d’ingressos i despeses a tres anys vista.

3. Presentació del projecte

Has de demanar cita a ISBA i presentar tota la documentació necessària per que el nostre equip pugui valorar i analitzar l’operació.

4. Estudi de l’operació

A ISBA el pla d’empresa és analitzat amb detall, juntament amb tota la documentació presentada. Una vegada analitzat, es presenta davant la comissió executiva d’ISBA, per prendre la decisió final sobre l’operació.

5. Aprovació de l’operació

Una vegada aprovada l’operació per part de la comissió executiva d’ISBA, es comunica amb l’entitat bancària i es formalitza l’operació de l’aval mitjançant una firma davant notari.

6. Condicions econòmiques

  1. Cost de l’aval: 1,25 % anual (bonificación CAIB del 100%).

  2. Despeses d’estudi: fins al 0,75%.

  3. Retención del capital: 4 % (a retornar en cancel·lar el préstec).

  4. Tipus d’interès: Euribor + ( 2,5 % – 4,5 %).

  5. Despeses d’obertura: fins al 0,75%.

  6. Cancel·lació: exempta.